Inför valet 2022

I valet 2022 behövs en förändring. Sverige har ingen bra ledning. Politiken styrs efter att viljan att få makt har lett till en blandning av politik från liberal till vänster, men et orimligt stor inflytande från ett av de minsta partierna, MP, som med sin symbolpolitik förargat medborgare utan att åstadkomma förbättringar för klimatet.

Det är dags att bry sig om medborgarna och värna om en bra utveckling för landet.

Jag söker stöd för att representera Moderaterna i Sveriges riksdag, såväl som i kommunfullmäktige, som jag är ledamot av sedan valet 2014.

Min grundideologi är det som driver mig mest. Liberalkonservativ politik är en tydlig politik där människor ska få sköta sina egna angelägenheter på ett ansvarsfullt sätt, medan staten ska betrygga säkerhet och skipa rätt mellan sådana människor.

Vår moderata politik går ut på att uppmuntra människors egna krafter att utveckla sig själv och bidra till sin försörjning med arbete i någon form, även i egen regi, och till ett bättre samhälle, medan samhällets hjälp ska vara en uppmuntran och samtidigt ett skyddsnät för de som ramlar emellan.

Samhället ska vara empatiskt mot människor, men prioritera de som försöker göra sitt bästa oavsett förutsättningar. En dålig uppväxt får inte ses som en ursäkt att missköta sig mot vare sig samhället eller medborgare, utan samhället ska vara tydligt med att inte acceptera misskötsel eller våld mot vare sig medmänniskor eller samhällets resurser.

Liberal politik innebär inte att samhället ska vara kravlöst, utan tvärt om ska samhället förvänta sig att du bidrar efter förmåga, och du ska uppskattas för att du bidrar. Det gäller alla människor oavsett ursprung, kön, läggning eller annat. Medborgare ska värderas efter sina val och handlingar, inte efter sina förutsättningar eller egenskaper.

Jag vill även aktivt motverka ett statligt missbruk med människors egendom, dvs missbruk av både skattemedel och ämbete, samt onödigt politiskt inflytande. Det innebär även att jag aktivt motarbetar det utbredda inflytande socialdemokratins alla grenar har i en omfattande del av samhället, långt utöver vad som är rimligt i ett liberalt, utvecklande, starkt och fritt samhälle.

Allt detta är praktiskt tillämpbart på många av samhällets aktuella frågor, och i politiken ska vi i sådana frågor ta ett steg tillbaka och återgå till våra värderingar för att ta klocka och avvägda beslut.

Politik är inte att vilja, utan att ansvarsfull välja. Vi hamnar alltid i situationer där vi måste prioritera olika viljor mot varandra. Alla kan inte få allt. Därför måste politiken vara ansvarsfull, tydlig och så länge som möjligt rättvis på ett balanserat sätt.

Vi hoppas att vi vaknar den 12 september 2022 till en bättre framtid. Och jag brinner nu alltmer för att göra en förändring åt rått håll.

Michael Nimstad, mars 2021

Politikåret 2017

Bloggandet har i princip uteblivit år 2017, och det har inte heller varit mitt mest aktiva politiska år. Jag har t.o.m. lyckats vara förhindrad att delta i ett kommunfullmäktigemöte. Det är ju synd när året inleddes med att jag var en av de pålitliga moderater som alltid var på plats:

Politikerna är oftast på sin plats

Det är inget konstigt att någon gång vara förhindrad, men jag har goda ambitioner med mitt deltagande, och prioriterar dessa, liksom våra gruppmöten så långt det går.

* * *

Det är faktiskt på gruppmötena som vår mesta politik utformas. Det är också där jag nådde mest framgång i den frågan jag ändå är mest besviken över att ha medverkat i, med tanke på utfallet. Det gäller sänkning av hastigheter inom Skövde, som drivits på av byggnadsnämnden. Motivet att kunna bygga mer är vällovligt, för det behövs, men effekten är teoretisk. Min framgång var att de föreslagna sänkningarna på Vadsboleden från 70 till 60 stoppades i det förslag som till slut gick upp till kommunfullmäktige.

Vi vet att köerna kommer att öka med 10-12 procent med en sänkning från 50 till 40. Det är statistiskt belagt. Och det finns de som vällovar hastighetssänkningen för att de anser att vissa kör som bildårar. Problemet i Skövdetrafiken är inte att folk kör för fort, utom då möjligen undantaget ’dårarna’, men de stoppas knappast genom denna sänkning. Problemet är i stället att merparten kör för långsamt. De kör osäkert. De stannar och väntar på allt som finns att vänta på, för de verkar inte veta vem som ska köra först. De kör inte när det är deras tur, eller för långsamt, och de stoppar därmed upp, hindrar bakomvarande och skapar helt onödiga köer. Eco-driving när man ska ut ur en ljuskorsning är ingen bra idé, då de allt längre köerna i stället får negativ miljökonsekvens.

Nåväl, det går att skriva en hel roman i bara ämnet trafik, bara i Skövde. Men politiken är viktigare än så. Men för att uttrycka det försiktigt: det har varit frustrerande att flytta från en större trafikstad till Skövde.

* * *

Mina debattinlägg i lokalpressen har varit några få, mest om mitt huvuduppdrag Skövde Flygplats:

Flygplatsen behövs!

Grönblad drar egna slutsatser

https://sla.se/debatt/2017/08/03/ak-till-almedalen-innan-ni

Mycket mer har varit värt att debattera, men det har fått stanna vid två inlägg, dels för att debattnivån ibland är rent undermålig och så pass att många begåvade människor helt slutat läsa dessa sidor, eller hela lokaltidningen. Se den ena handlade om det:

Håll debattnivån hög

Ett annat debattinlägg handlade om en väsentligt viktigare nationell fråga, som påverkar hela Sverige, och håller på att förgöra välfärden, dvs vård, skola och omsorg:

Vinstretoriken lurar oss

I den sistnämnda frågan har jag samlat hur många artiklar som helst som underbygger mitt påstående, men kortfattat försöker vänsterretoriker vinna poäng, på bekostnad av många seriösa som vill förbättra branschen, bara av ideologiska skäl eller för att helt enkelt vinna politiska poäng. För man förbättrar inte välfärden, det är ett som är säkert. Om man har förbättring som mål ska man följa upp leverans och kvalité, och stoppa de som gör ett dåligt jobb, och om de hittar någon som kostar mer skattepengar än kommuners och landstings egna verksamheter må man titta på det också, men det är ju inte där skon klämmer. Det är vanligen den offentliga välfärden som kostar mest.

* * *

Jag avslutade förra årets blogginlägg med att debattera Monica Green, och hennes agerande i kommunfullmäktige. Hon har inte avvikit från sin raljerande bana i år heller. Hon har tvärt om avslutat året med att försöka anklaga kommunstyrelsens ordförande i en fråga där hon faktiskt blottlägger sina egna tillkortakommanden i Riksdagen, nämligen frågan om en utbyggnad och upprustning av Västra Stambanan. Vår KSO har slitit i Västra Götaland med frågan, men har också fått förhålla sig till olika viljor där det ska presenteras en gemensam åsikt från Västra Götalandsregionen.

Att sedan den politiska kampen är viktigare än saklighet för Monica Green kanske gör henne bättre för partiet, men knappast för landet. Jag har tidigare invänt mot att hon står i KF och påstår att deras politik ”är bättre för alla”. Hon har ju också fräckheten att påstå att Sveriges starka ekonomi skulle bero på S politik. Det främsta skälet är naturligtvis det internationella konjunkturläget, skäl nummer två är det låga ränteläget (som de för all del kan påverka, och det är snarare skadligt lågt i en överhettad högkonjunktur), och det tredje skälet är att Alliansen lämnade 2014 en ekonomi som var den starkaste i Europa, pga hur man hanterat ekonomin under Finanskrisen.

Vilka beslut har Monica Green eller Magdalena Andersson som bidragit till starkare ekonomi i Sverige?

* * *

Så ska jag avsluta året med det som visade att jag visst har någon uppskattning hos våra partimedlemmar. Trots att jag inte driver en personlig kampanj och inte är medialt särskilt aktiv tog jag synbar plats i medlemmarnas provval i Skaraborg. I en poängsammanställning som gjorde baserat på hur många medlemmar som i provvalet valt medlemmar på första till femte plats kom jag på delad tiondeplats i Skaraborg. Föe mig kom nuvarande riksdagspolitiker, kommunalråd och andra framträdande kommunföreträdare, såsom vår egen gruppledare i kommunen. Så platsen var hedersvärd.

Lokaltidningen uppmärksammade i en liten notis att sett bara till Skövde Kommun kom jag faktiskt trea, efter SKO Katarina Jonsson, och gruppledaren Anders G Johansson.

https://sla.se/skovde/2017/09/15/han-fick-flest-roster-i

Det återsyns dock  inte på placeringen på Riksdagslistan som nomineringskommittén tog fram. (Jag kandiderade inte alls till regionen den här gången.) Jag har förstått att alla inte gillar mitt engagemang (som var störst i förra mandatperiodens samtliga tre valrörelser). Dock tror jag att det var nomineringskommitténs utfrågning som försökte tolka min vilja och åsikt att inte ge efter för beröringsskräck utan att vi ska försöka ta regeringsplats som om jag tyckte att vi ska ”förhandla” med ett visst parti, vilket helt enkelt inte är sant. Partiet i fråga håller på att förgöra sig själva, men kan ha en och annan ljuspunkt. Faktiskt fler sådana än jag hittar hos regeringens stödparti, för där är sådana i princip obefintliga.

Det är en svår fråga hur man ska hantera regeringssituationen, men helt klart är att vi ska försöka ta en regeringsmakt, och försöka vinna gehör för frågor som måste vinnas för att vi ska klara framtidens utmaningar, och framtida lågkonjunkturer och kriser, och trygga den framtida välfärden.

Vi måste vinna valet 2018 på nationell nivå, alldeles oavsett mitt inflytande i detta.

Så, god vänner, ett Gott Nytt och förhoppningsvis framgångsrikt 2018!

Kommunfullmäktige 1611

Hemma efter kvällens kommunfullmäktige

Det märks att den (s)amlade stora delen av oppostionen har bestämt sig för att tagga ifrån lite mer. I aftonens kommunfullmäktige (KF) blev det votering i en fråga som grundade i en över två år gammal motion från Socialdemokraterna. Man vill att kommunen ska anställa badvärdar till badsjöarna i kommunen.

Visst låter det trevligt?

Kostar det något? Ja, det gör i princip alltid S-motionerna. Sällan finns förslagen med i deras förslag till budget.

Medför det något? Säkerhet och trygghet vill man uppnå i motionen. Och ja, trevlighet också, för visst är det trevligt med värdar som kan berätta hur varmt det är i vattnet och när korvkiosken öppnar? Men, ja, det innebär krav på minimiålder och livräddarutbildning, och detta, vilka kompetenser som krävs, diskuterades i kommunfullmäktige. Och det krävs ett ansvar för dessa.

Det går alltså inte alls att anställa skolungdom, vilken som helst, som S-laget ville.

Jag begärde ordet i denna diskussion och försökte stoppa debatten med frågan om att ska anställa badvärdar, eller vilka andra skolungdomar som helst för sommarjobb, är väl rimligen ändå inte en fråga för kommunfullmäktige? (För fullmäktige antar man budget och man kan sätta kvalitetsmål, men vilka specifika kompetenser, eller ännu hellre sommarvikarier, man ska anställa är knappast för KF att lägga sig i.)

Riksdagsledamoten Monica Green (s), som också sitter som andre vice ordförande i KF, och en av motionärerna, frågade då om jag förbjöd dem att lämna vilka motioner man ville. Va? Hörde jag rätt?

”Monica, du är inte lite fräck som påstår att jag vill förbjuda er att motionera! Ni får lägga vilka motioner ni vill, och det gör ni också!”

De får även lägga den här motionen, och det är inget fel i sig med motionen, men avgörandet i fråga om anställningar ska knappast vara hos KF, och det är inte bara att bifalla allt som är trevligt. Det kräver lite mer ansvar att vara styrande parti, och den saken har (s) fortfarande inte visat mycket av i Skövde.

Det märks att (s) insett att de är tagglösa, och vill försöka bita ifrån, och det ska bemötas sakligt på det, om de inte påstår så befängda saker som Monica här gjorde. Man slår inte undan mina ben genom att påstå något så dumt som att jag ville förbjuda dem att motionera.

Även i denna sakfråga så har (s) inte bekymrat sig så mycket om att forska i förutsättningar, utan ”tycker” ”för hela Skövdes bästa” (fast inte för mig, tack) en massa, och överlåta åt andra att ta reda på vad som faktiskt gäller.

* * *

Idag gjorde vi också något så ovanligt som att avvisa två medborgarförslag. Det var då ännu mer ovanligt att dessa två kom från samma förslagslämnare, som lämnat totalt tre medborgarförslag bara till dagens möte. Det innebär att dessa över huvud taget inte bereds, båda med hänvisning till kommunfullmäktiges arbetsordning, då det ena var utanför kommunens kompetens och det andra i princip likvärdigt redan behandlats.

Det första förslaget handlade om att kommunen skulle granska religiösa organisationer och se om de hade förlegade synsätt. Jo, det är ju intressant att ifrågasätta organisationer om de kanske inte behandlar kvinnor och män lika, eller HBTQ-personer får jämlika rättigheter, men knappast något för kommunen som organisation att revidera. Det framgick inte varför, om vi också skulle förbjuda dem, men det finns ju grundlagsskydd för tryckfrihet, yttrandefrihet och föreningsfrihet. Orättvisor får bemötas på annat sätt än att kommunen ska vara ”föreningspolis”.

Det andra förslaget handlade om att kommunen skulle överklaga ett domstolsbeslut i mark- och miljööverdomstolen, när det beslutet i princip gått enligt det yttrande kommunen tidigare givit som inlaga. Dessutom är det krav på att frågan kan beredas och behandlas inom två veckor, innan överklagandetiden går ut.

Vad man kan säga om medborgarförslagen är att de inte nödvändigtvis är helt fel att lägga, bara för att de inte behandlas. De väcker ändå uppmärksamhet. Det finns ett genomtänkt, och inte illasinnat, syfte med alla medborgarförslagen, och de förtjänar ur den synvinkeln ingen kritik.

Det samma kan man säga om en del av oppositionens motioner. De vill belysa och väcka uppmärksamhet, även om de vet att de inte når framgång.

Tänk om man kunde ägna proportionellt något mer tid åt konstruktiva och välunderbyggda motioner och förslag, som för kommunen som sådan framåt, när man tjänstgör i kommunfullmäktige…

Men trots det växer Skövde!
Det är bra. Det blir bättre men kan bli ännu bättre ändå.

* * *

Varför Flygplatsbolaget i Skövde behövs

Jag är sedan maj 2015 ordförande i Skövde Flygplats AB. Det är ett uppdrag som har passat mig, och jag har gjort skillnad. MP (ibland med stöd av V) har återkommande yrkat att detta bolag ska läggas ner, och i veckan skrev ånyo Sture Grönblad i MP att bolaget skulle läggas ner, och han föreslog att flygplatsen kunde drivas av de två privatflygsklubbar som finns där.

Som vanligt bland förslag från MP är det orimligt, och i det här fallet helt ogenomförbart. Flygplatsen är öppen och drivs professionellt enligt alla certifieringskrav, eller stängd, och då fungerar den inte för sitt syfte.

Idag skriver jag, med stöd av bolagets VD, varför bolaget behövs:
sla.se/debatt/2016/04/30/varfor-flygplatsbolaget-behovs

Ambulansflyg

Motioner till årsmötet

Vad vore ett bra moderat årsmöte utan någon politisk diskussion?
Tråkigare…

Så jag skrev ett par motioner till vårt lokala årsmöte, som var igår (25/2). Skrivningen gick ganska fort och de kunde med mer tid till förfogande varit mer välskrivna.

Partiföreningens styrelse, och årsmötet, höll med mig i det avseendet att det är rimligt att kräva av asylsökande att de informeras om våra grundläggande lagar, baserad på våra värderingar. Boende i närheten av asylboende ska inte behöva känna sig mer ofredade än andra. Det är också rimligt att om man bryter mot våra lagar ska det menlig påverka rätten till asyl.

Continue reading

Tack för fyra år

I kväll avtackades jag på årsmötet för mitt styrelseuppdrag i partiföreningen efter fyra år med fullt engagemang. Dessa fyra åren har till och med lyckats innefatta tre valrörelser (inkl extravalet i regionen 2011).

Sedan jag engagerade mig politiskt har engagemanget varit helhjärtat, och i ett varmt tacktal från orföranden kände jag att det varit uppskattat. Jag har säkert varit ”för mycket” för någon, men det är inte med mindre engagemang vi gör positiv skillnad. Men du/ni ska också få plats att göra skillnad. Min avsikt har aldrig varit att stå i vägen för andra utan att vi ska hjälpas åt att göra skillnad, så gott vi kan.

Detta innebär inte på något sätt att jag försvinner, utan bara att jag”slipper” allt det ideella partiföreningsarbete. Och den ”pausen” behöver jag personligen. Jag har uppdraget som ledamot i Skövde Kommunfullmäktige, och är därmed aktiv i partigruppen, samt har två andra uppdrag att sköta, och utöver detta ska ett civilt heltidsarbete hinnas med.

Det har varit en lärorik och engagerad tid.

Tack för mig! =)

Inget åtal

Som väntat så blev det inget åtal om förtal. Som läsaren av denna bloggsida eller mina Facebookvänner redan sett så har en ihärdig insändarskrivent i Skövdes lokalblad ingett en polisanmälan om förtal mot mig. Denna har naturligtvis hamnat direkt där den skulle när åklagaren fick tag i anmälan. Det skedde alltså direkt, och utan att polis eller åklagare ens meddelade mig att anmälan fanns, men däremot inte utan att lokalbladet SLA fortsatt ge luft åt insändarskribenten.

Continue reading

Nyårshälsning

GOTT NYTT ÅR önskar jag alla glada, och alla som försöker bidra till ett bättre samhälle.

Här kommer en nyårshälsning med ett par tack.

Jag börjar med att sända en hälsning till PRO, och över huvud taget alla äldre, om någon till äventyrs uppfattat det som att jag haft någon synpunkt på dessa. Det har jag naturligtvis aldrig. Gott Nytt År på er!

Naturligtvis får jag tacka lokaltidningen SLA för att man satte medial fokus på mig för att jag skrivit två små kommentarer på Facebook. Det var oväntat och otippat, för att någon känt sig förorättad för att han beskrivits i ett kommentarsfält till en enskild, drabbad, persons inlägg.

Det har givit mig uppmärksamhet och ett stort stöd.

Continue reading

Politisk korrekt

Jag måste som politisk företrädare alltid vara politiskt korrekt när jag när jag uttrycker mig.

Eller måste jag?

Företräder jag alltid partiet när jag uttrycker en egen personlig åsikt i ett personligt forum? Nej, det gör jag naturligtvis inte även om man kan hävda det.

Vill inte de jag företräder att jag ska kunna säga vad jag menar? Nej, jag ska inte vara orättfärdigt kränkande mot andra. Men jag tror att man inte bara kan ducka under ”politiskt korrekt” utan ibland måste få vara tydlig i sin åsikt. Den politiska flatheten imponerar sällan.

Continue reading

Dörrknackning

Den aktiva valförelsen är i princip över. Jag har knackat dörr i en hel hög dagar och haft några hundra samtal (har tappat räkningen) och det känns över lag bra.

En diskussion med en pensionär var intressant, då hon undrade över pensionen (så klart) men samtidigt själv sa att ”vi har det ändå rätt bra” (och då hade hon bara garantipension).

Vi har det bra i det här landet, och svartmålningsförsöken får vi leva med. Men låt inte din känsla och ditt humör dras med ner, för vi har det bra i Sverige! Vi har, som Washington Post uttryckte det, varit en rockstjärna i att ta oss genom finanskrisen, och vår välfärd är en förebild internationellt. Och vi har ett land som har råd med att ha ett öppet hjärta, och det måste vi vara stolta över!

Glöm inte att rösta i morgon!

Demokratihot i Sverige

Jag är glad över att bo i en framgångsrik demokrati, och jag är stolt över att bidra till fortsatt demokrati genom allt (ideellt) arbete.

Men vi har hot mot demokratin.

Hotet är inte Sverigedemokraterna. De har en märklig syn om att vilja isolera oss och se folk i vi och dom, men de söker väljarstöd för sin politik och vill genomföra den demokratiskt. Visst, de lyckas inte helt på den punkten, och när de misslyckas så ska de ”åka dit”.

Continue reading

Moralisterna slår blint

Överförmyndande moralister finns i alla läger. Det är dessa som tycker vi ska vara absolutister i alla sammanhang de kan, även dom det inte vetenskaplig och saklig grund. De som vill lagstifta om överdrivet skydd och säkerhet i allt från cykelhjälm till absolut nykterhet mm i folkhälsans namn vill säkert väl, men detta övermoraliserande, överbeskyddande samhälle vill jag inte leva i. Och det vill inte de upprörda, drabbade människorna heller.

Jag värnar individens valfriheten och friheten under ansvar, och det genomsyrar min politiska syn!

Continue reading

Flerfrontskrig

Resultatet efter valet till Europaparlamentet är nedslående för de som vill ha ordning och ansvarsfullhet, och en framgång får vänsterpopulism och invandrarfientlighet.

Men när allt vårt slit ”belönats” med att ge vänsterpopulismen fäste, och framför allt ett Europa med en tilltagande fientlighet (mest i Danmark och Frankrike), så undrar man vad för Europa folk egentligen vill ha. I Europa vill folk bygga upp murarna igen. Det är så man blir mörkrädd.

Min analys är att de tre vänsterpartierna (F!, V och MP) och å andra sidan SD gjort varandra till motpoler och därmed engagerat väljarna, medan de som inte vill ha vare sig radikalt vänster eller någon form av fientlighet inte engagerat, och därmed förlorat pga bristande uppmärksamhet. I just denna duell, har SD inte varit vinnare (då vänsterfallangerna tillsammans växte mer i valet), och det är ju i och för sig glädjande att öppenheten vinner.

Continue reading

Rent spel i valet inte för V

Vänsterföreträdare ihop med ABF-företrädare har drivit en falsk moderat-kampanj. Det är så man kokar fast det förmodligen glädjer dom!

Jag tänker ägna resten av årets valrörelse åt att bevisa vilken politik som är bra för oss och för landet och varför, och varför den till vänster, främst extremvänster, är lika fel som extremhögern, men jag ska göra det sakligt och företräda mig själv och mitt eget parti. Det verkar andra ha svårt för.

Continue reading

Rösta ansvarsfullt till EP!

I torsdagens lokaltidning stod att läsa ett debattinlägg av Ellinor Eriksson, förbundssekreterare för SSU och kandidat till Europaparlamentet. Hon tycker att det är ”Dags för ett rött Europa”.

Jag skrev ett insändarsvar men det har inte fått plats i den korta tid som är kvar innan valet till Europaparlamentet som är nu i morgon, söndag. Dock återspeglar detta den syn man från det partiet har på bidragspolitik mot ekonomiskt ansvar.

Min respons:

Continue reading

Ska de be om ursäkt?

Ska de som bedriver privat välfärd stå med mössan i handen och be om ursäkt om de gör ett bra jobb? Varför det?

För oss som värnar om valfriheten och om möjligheten till bättre sjukvård, vårdcentraler, skola och omsorg, dvs välfärd, så är det viktigt att de som gör ett bra jobb inte ska behöva be om ursäkt för det, utan ska få vara stolta för sitt bidrag till välfärden, speciellt när det inte kostar skattebetalarna något (dvs jämfört med offentligt driven välfärd).

Fakta:

  • De som bedriver privat skattefinansierad välfärd får samma finansiering som den offentligt ägda.
  • De som väljer privat skattefinansierad välfärd gör det på samma villkor som den offentligt ägda.
  • Den privata skattefinansierade välfärden är tillgänglig för alla, precis som den offentliga.
  • De flesta vårdföretagen är svenska och beskattar sitt resultat i Sverige.
  • Normalt återinvesteras merparten (eller all) vinst, dvs man låter de finnas och växa i bolagen.
  • I debatten förväxlas vinst med vinstuttag. Alla företag måste ha vinst för att ha bärighet.

Det känsliga är alltså vinstuttaget. Om kommun eller landsting investerar i skola eller sjukhus så måste man låna pengar till investeringen. Lånet innebär att man med skattepengar får betala ränta, och det kan vara till en vanlig, privat, vinstdrivande bank.

Continue reading