Kommunfullmäktige 1611

Hemma efter kvällens kommunfullmäktige

Det märks att den (s)amlade stora delen av oppostionen har bestämt sig för att tagga ifrån lite mer. I aftonens kommunfullmäktige (KF) blev det votering i en fråga som grundade i en över två år gammal motion från Socialdemokraterna. Man vill att kommunen ska anställa badvärdar till badsjöarna i kommunen.

Visst låter det trevligt?

Kostar det något? Ja, det gör i princip alltid S-motionerna. Sällan finns förslagen med i deras förslag till budget.

Medför det något? Säkerhet och trygghet vill man uppnå i motionen. Och ja, trevlighet också, för visst är det trevligt med värdar som kan berätta hur varmt det är i vattnet och när korvkiosken öppnar? Men, ja, det innebär krav på minimiålder och livräddarutbildning, och detta, vilka kompetenser som krävs, diskuterades i kommunfullmäktige. Och det krävs ett ansvar för dessa.

Det går alltså inte alls att anställa skolungdom, vilken som helst, som S-laget ville.

Jag begärde ordet i denna diskussion och försökte stoppa debatten med frågan om att ska anställa badvärdar, eller vilka andra skolungdomar som helst för sommarjobb, är väl rimligen ändå inte en fråga för kommunfullmäktige? (För fullmäktige antar man budget och man kan sätta kvalitetsmål, men vilka specifika kompetenser, eller ännu hellre sommarvikarier, man ska anställa är knappast för KF att lägga sig i.)

Riksdagsledamoten Monica Green (s), som också sitter som andre vice ordförande i KF, och en av motionärerna, frågade då om jag förbjöd dem att lämna vilka motioner man ville. Va? Hörde jag rätt?

”Monica, du är inte lite fräck som påstår att jag vill förbjuda er att motionera! Ni får lägga vilka motioner ni vill, och det gör ni också!”

De får även lägga den här motionen, och det är inget fel i sig med motionen, men avgörandet i fråga om anställningar ska knappast vara hos KF, och det är inte bara att bifalla allt som är trevligt. Det kräver lite mer ansvar att vara styrande parti, och den saken har (s) fortfarande inte visat mycket av i Skövde.

Det märks att (s) insett att de är tagglösa, och vill försöka bita ifrån, och det ska bemötas sakligt på det, om de inte påstår så befängda saker som Monica här gjorde. Man slår inte undan mina ben genom att påstå något så dumt som att jag ville förbjuda dem att motionera.

Även i denna sakfråga så har (s) inte bekymrat sig så mycket om att forska i förutsättningar, utan ”tycker” ”för hela Skövdes bästa” (fast inte för mig, tack) en massa, och överlåta åt andra att ta reda på vad som faktiskt gäller.

* * *

Idag gjorde vi också något så ovanligt som att avvisa två medborgarförslag. Det var då ännu mer ovanligt att dessa två kom från samma förslagslämnare, som lämnat totalt tre medborgarförslag bara till dagens möte. Det innebär att dessa över huvud taget inte bereds, båda med hänvisning till kommunfullmäktiges arbetsordning, då det ena var utanför kommunens kompetens och det andra i princip likvärdigt redan behandlats.

Det första förslaget handlade om att kommunen skulle granska religiösa organisationer och se om de hade förlegade synsätt. Jo, det är ju intressant att ifrågasätta organisationer om de kanske inte behandlar kvinnor och män lika, eller HBTQ-personer får jämlika rättigheter, men knappast något för kommunen som organisation att revidera. Det framgick inte varför, om vi också skulle förbjuda dem, men det finns ju grundlagsskydd för tryckfrihet, yttrandefrihet och föreningsfrihet. Orättvisor får bemötas på annat sätt än att kommunen ska vara ”föreningspolis”.

Det andra förslaget handlade om att kommunen skulle överklaga ett domstolsbeslut i mark- och miljööverdomstolen, när det beslutet i princip gått enligt det yttrande kommunen tidigare givit som inlaga. Dessutom är det krav på att frågan kan beredas och behandlas inom två veckor, innan överklagandetiden går ut.

Vad man kan säga om medborgarförslagen är att de inte nödvändigtvis är helt fel att lägga, bara för att de inte behandlas. De väcker ändå uppmärksamhet. Det finns ett genomtänkt, och inte illasinnat, syfte med alla medborgarförslagen, och de förtjänar ur den synvinkeln ingen kritik.

Det samma kan man säga om en del av oppositionens motioner. De vill belysa och väcka uppmärksamhet, även om de vet att de inte når framgång.

Tänk om man kunde ägna proportionellt något mer tid åt konstruktiva och välunderbyggda motioner och förslag, som för kommunen som sådan framåt, när man tjänstgör i kommunfullmäktige…

Men trots det växer Skövde!
Det är bra. Det blir bättre men kan bli ännu bättre ändå.

* * *

Varför Flygplatsbolaget i Skövde behövs

Jag är sedan maj 2015 ordförande i Skövde Flygplats AB. Det är ett uppdrag som har passat mig, och jag har gjort skillnad. MP (ibland med stöd av V) har återkommande yrkat att detta bolag ska läggas ner, och i veckan skrev ånyo Sture Grönblad i MP att bolaget skulle läggas ner, och han föreslog att flygplatsen kunde drivas av de två privatflygsklubbar som finns där.

Som vanligt bland förslag från MP är det orimligt, och i det här fallet helt ogenomförbart. Flygplatsen är öppen och drivs professionellt enligt alla certifieringskrav, eller stängd, och då fungerar den inte för sitt syfte.

Idag skriver jag, med stöd av bolagets VD, varför bolaget behövs:
sla.se/debatt/2016/04/30/varfor-flygplatsbolaget-behovs

Ambulansflyg

Motioner till årsmötet

Vad vore ett bra moderat årsmöte utan någon politisk diskussion?
Tråkigare…

Så jag skrev ett par motioner till vårt lokala årsmöte, som var igår (25/2). Skrivningen gick ganska fort och de kunde med mer tid till förfogande varit mer välskrivna.

Partiföreningens styrelse, och årsmötet, höll med mig i det avseendet att det är rimligt att kräva av asylsökande att de informeras om våra grundläggande lagar, baserad på våra värderingar. Boende i närheten av asylboende ska inte behöva känna sig mer ofredade än andra. Det är också rimligt att om man bryter mot våra lagar ska det menlig påverka rätten till asyl.

Continue reading

Tack för fyra år

I kväll avtackades jag på årsmötet för mitt styrelseuppdrag i partiföreningen efter fyra år med fullt engagemang. Dessa fyra åren har till och med lyckats innefatta tre valrörelser (inkl extravalet i regionen 2011).

Sedan jag engagerade mig politiskt har engagemanget varit helhjärtat, och i ett varmt tacktal från orföranden kände jag att det varit uppskattat. Jag har säkert varit ”för mycket” för någon, men det är inte med mindre engagemang vi gör positiv skillnad. Men du/ni ska också få plats att göra skillnad. Min avsikt har aldrig varit att stå i vägen för andra utan att vi ska hjälpas åt att göra skillnad, så gott vi kan.

Detta innebär inte på något sätt att jag försvinner, utan bara att jag”slipper” allt det ideella partiföreningsarbete. Och den ”pausen” behöver jag personligen. Jag har uppdraget som ledamot i Skövde Kommunfullmäktige, och är därmed aktiv i partigruppen, samt har två andra uppdrag att sköta, och utöver detta ska ett civilt heltidsarbete hinnas med.

Det har varit en lärorik och engagerad tid.

Tack för mig! =)

Inget åtal

Som väntat så blev det inget åtal om förtal. Som läsaren av denna bloggsida eller mina Facebookvänner redan sett så har en ihärdig insändarskrivent i Skövdes lokalblad ingett en polisanmälan om förtal mot mig. Denna har naturligtvis hamnat direkt där den skulle när åklagaren fick tag i anmälan. Det skedde alltså direkt, och utan att polis eller åklagare ens meddelade mig att anmälan fanns, men däremot inte utan att lokalbladet SLA fortsatt ge luft åt insändarskribenten.

Continue reading

Nyårshälsning

GOTT NYTT ÅR önskar jag alla glada, och alla som försöker bidra till ett bättre samhälle.

Här kommer en nyårshälsning med ett par tack.

Jag börjar med att sända en hälsning till PRO, och över huvud taget alla äldre, om någon till äventyrs uppfattat det som att jag haft någon synpunkt på dessa. Det har jag naturligtvis aldrig. Gott Nytt År på er!

Naturligtvis får jag tacka lokaltidningen SLA för att man satte medial fokus på mig för att jag skrivit två små kommentarer på Facebook. Det var oväntat och otippat, för att någon känt sig förorättad för att han beskrivits i ett kommentarsfält till en enskild, drabbad, persons inlägg.

Det har givit mig uppmärksamhet och ett stort stöd.

Continue reading

Politisk korrekt

Jag måste som politisk företrädare alltid vara politiskt korrekt när jag när jag uttrycker mig.

Eller måste jag?

Företräder jag alltid partiet när jag uttrycker en egen personlig åsikt i ett personligt forum? Nej, det gör jag naturligtvis inte även om man kan hävda det.

Vill inte de jag företräder att jag ska kunna säga vad jag menar? Nej, jag ska inte vara orättfärdigt kränkande mot andra. Men jag tror att man inte bara kan ducka under ”politiskt korrekt” utan ibland måste få vara tydlig i sin åsikt. Den politiska flatheten imponerar sällan.

Continue reading

Dörrknackning

Den aktiva valförelsen är i princip över. Jag har knackat dörr i en hel hög dagar och haft några hundra samtal (har tappat räkningen) och det känns över lag bra.

En diskussion med en pensionär var intressant, då hon undrade över pensionen (så klart) men samtidigt själv sa att ”vi har det ändå rätt bra” (och då hade hon bara garantipension).

Vi har det bra i det här landet, och svartmålningsförsöken får vi leva med. Men låt inte din känsla och ditt humör dras med ner, för vi har det bra i Sverige! Vi har, som Washington Post uttryckte det, varit en rockstjärna i att ta oss genom finanskrisen, och vår välfärd är en förebild internationellt. Och vi har ett land som har råd med att ha ett öppet hjärta, och det måste vi vara stolta över!

Glöm inte att rösta i morgon!

Demokratihot i Sverige

Jag är glad över att bo en en framgångsrik demokrati, och jag är stolt över att bidra till fortsatt demokrati genom allt (ideellt) arbete.

Men vi har hot mot demokratin.

Hotet är inte Sverigedemokraterna. De har en märklig syn om att vilja isolera oss och se folk i vi och dom, men de söker väljarstöd för sin politik och vill genomföra den demokratiskt. Visst, de lyckas inte helt på den punkten, och när de misslyckas så ska de ”åka dit”.

Continue reading

Moralisterna slår blint

Överförmyndande moralister finns i alla läger. Det är dessa som tycker vi ska vara absolutister i alla sammanhang de kan, även dom det inte vetenskaplig och saklig grund. De som vill lagstifta om överdrivet skydd och säkerhet i allt från cykelhjälm till absolut nykterhet mm i folkhälsans namn vill säkert väl, men detta övermoraliserande, överbeskyddande samhälle vill jag inte leva i. Och det vill inte de upprörda, drabbade människorna heller.

Jag värnar individens valfriheten och friheten under ansvar, och det genomsyrar min politiska syn!

Continue reading

Flerfrontskrig

Resultatet efter valet till Europaparlamentet är nedslående för de som vill ha ordning och ansvarsfullhet, och en framgång får vänsterpopulism och invandrarfientlighet.

Men när allt vårt slit ”belönats” med att ge vänsterpopulismen fäste, och framför allt ett Europa med en tilltagande fientlighet (mest i Danmark och Frankrike), så undrar man vad för Europa folk egentligen vill ha. I Europa vill folk bygga upp murarna igen. Det är så man blir mörkrädd.

Min analys är att de tre vänsterpartierna (F!, V och MP) och å andra sidan SD gjort varandra till motpoler och därmed engagerat väljarna, medan de som inte vill ha vare sig radikalt vänster eller någon form av fientlighet inte engagerat, och därmed förlorat pga bristande uppmärksamhet. I just denna duell, har SD inte varit vinnare (då vänsterfallangerna tillsammans växte mer i valet), och det är ju i och för sig glädjande att öppenheten vinner.

Continue reading

Rent spel i valet inte för V

Vänsterföreträdare ihop med ABF-företrädare har drivit en falsk moderat-kampanj. Det är så man kokar fast det förmodligen glädjer dom!

Jag tänker ägna resten av årets valrörelse åt att bevisa vilken politik som är bra för oss och för landet och varför, och varför den till vänster, främst extremvänster, är lika fel som extremhögern, men jag ska göra det sakligt och företräda mig själv och mitt eget parti. Det verkar andra ha svårt för.

Continue reading

Rösta ansvarsfullt till EP!

I torsdagens lokaltidning stod att läsa ett debattinlägg av Ellinor Eriksson, förbundssekreterare för SSU och kandidat till Europaparlamentet. Hon tycker att det är ”Dags för ett rött Europa”.

Jag skrev ett insändarsvar men det har inte fått plats i den korta tid som är kvar innan valet till Europaparlamentet som är nu i morgon, söndag. Dock återspeglar detta den syn man från det partiet har på bidragspolitik mot ekonomiskt ansvar.

Min respons:

Continue reading

Ska de be om ursäkt?

Ska de som bedriver privat välfärd stå med mössan i handen och be om ursäkt om de gör ett bra jobb? Varför det?

För oss som värnar om valfriheten och om möjligheten till bättre sjukvård, vårdcentraler, skola och omsorg, dvs välfärd, så är det viktigt att de som gör ett bra jobb inte ska behöva be om ursäkt för det, utan ska få vara stolta för sitt bidrag till välfärden, speciellt när det inte kostar skattebetalarna något (dvs jämfört med offentligt driven välfärd).

Fakta:

  • De som bedriver privat skattefinansierad välfärd får samma finansiering som den offentligt ägda.
  • De som väljer privat skattefinansierad välfärd gör det på samma villkor som den offentligt ägda.
  • Den privata skattefinansierade välfärden är tillgänglig för alla, precis som den offentliga.
  • De flesta vårdföretagen är svenska och beskattar sitt resultat i Sverige.
  • Normalt återinvesteras merparten (eller all) vinst, dvs man låter de finnas och växa i bolagen.
  • I debatten förväxlas vinst med vinstuttag. Alla företag måste ha vinst för att ha bärighet.

Det känsliga är alltså vinstuttaget. Om kommun eller landsting investerar i skola eller sjukhus så måste man låna pengar till investeringen. Lånet innebär att man med skattepengar får betala ränta, och det kan vara till en vanlig, privat, vinstdrivande bank.

Continue reading

Bidrag, inte försäkringar, Löfven!

Stefan Löfven sitter i Agenda och säger att A-kassan och sjukersättningen är försäkring, inte bidrag. ”Smarta försäkringar”, säger han. Det smarta är väl då att A-kassan är finansierad huvudsaklingen av skatteintäkter. Sjukersättningen betalas helt av skattepengar och det är inget jag kan välja om jag vill ha. Alltså, Löfven, du har fel, det är bidrag snarare än försäkringar.

Continue reading