Min politik

Denna sida kommer att förändras med saker som engagerar just mig.

Jag är åter en kandidat i valet 2022.

Min grundideologi är det som driver mig mest. Liberalkonservativ politik är en tydlig politik där människor ska få sköta sina egna angelägenheter på ett ansvarsfullt sätt, medan staten ska betrygga säkerhet och skipa rätt mellan sådana människor.

Vår moderata politik går ut på att uppmuntra människors egna krafter att utveckla sig själv och bidra till sin försörjning med arbete i någon form, även i egen regi, och till ett bättre samhälle, medan samhällets hjälp ska vara en uppmuntran och samtidigt ett skyddsnät för de som ramlar emellan.

Samhället ska vara empatiskt mot människor, men prioritera de som försöker göra sitt bästa oavsett förutsättningar. En dålig uppväxt får inte ses som en ursäkt att missköta sig mot vare sig samhället eller medborgare, utan samhället ska vara tydligt med att inte acceptera misskötsel eller våld mot vare sig medmänniskor eller samhällets resurser.

Liberal politik innebär inte att samhället ska vara kravlöst, utan tvärt om ska samhället förvänta sig att du bidrar efter förmåga, och du ska uppskattas för att du bidrar. Det gäller alla människor oavsett ursprung, kön, läggning eller annat. Medborgare ska värderas efter sina val och handlingar, inte efter sina förutsättningar eller egenskaper.

Jag vill även aktivt motverka ett statligt missbruk med människors egendom, dvs missbruk av både skattemedel och ämbete, samt onödigt politiskt inflytande. Det innebär även att jag aktivt motarbetar det utbredda inflytande socialdemokratins alla grenar har i en omfattande del av samhället, långt utöver vad som är rimligt i ett liberalt, utvecklande, starkt och fritt samhälle.

Allt detta är praktiskt tillämpbart på många av samhällets aktuella frågor, och i politiken ska vi i sådana frågor ta ett steg tillbaka och återgå till våra värderingar för att ta klocka och avvägda beslut.

Politik är inte att vilja, utan att ansvarsfull välja. Vi hamnar alltid i situationer där vi måste prioritera olika viljor mot varandra. Alla kan inte få allt. Därför måste politiken vara ansvarsfull, tydlig och så länge som möjligt rättvis på ett balanserat sätt.

Vi hoppas att vi vaknar den 12 september 2022 till en bättre framtid. Och jag brinner nu alltmer för att göra en förändring åt rått håll.


Jag var kandidat i valet 2018:

Under våren 2018 gick min fru bort i cancer och ingen kraft fanns att verka i valrörelsen. Därför saknas inlägg från den tiden på den här webbplatsen.


Jag var på allvar en kandidat till kommande svenska valen i september 2014:

Jag kandiderar för Moderata Samlingspartiet, det vi nu kallar Nya Moderaterna. Namnet är inget spel för galleriet, utan det är ett parti som har gjort det bättre för många människor, och vill fortsätta göra det ännu bättre!

Varför Moderaterna?

Moderaterna ingick i Alliansen tillsammans med Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna i 2004.

Moderaterna har, som största parti i Alliansen, men tillsamman med övriga Alliansen, genomför en rad förbättringar:

 • Alliansen har tagit Sverige bort från förstaplatsen över listan med världens högsta skattetryck!
 • Alliansen har gjort det lättare för företagare, företag och kapital att ordna fler jobb i Sverige!
 • Alliansen har satsat rekordmycket på den skattefinansierade välfärden.
 • Alliansen har sett till så att det finns många fler vårdcentralet och apotek mm.
 • Alliansen har sett till så att vårdköerna kortats väsentligt.
 • Alliansen har sett till så att valfriheten i välfärden ökat väsentligt.
 • Alliansen har sett till så att Sverige har ett par hundra tusen mindre i ofrivilligt utanförskap.
 • Alliansen har satsat på fler poliser och bättre rättsväsen.
 • Alliansen har sett till att Sverige har Europas bästa ekonomi, och Europas bästa finansminister!
  En stark ekonomi i landet är naturligtvis en förutsättning för en långsiktigt god väldfärd för medborgarna.
 • Alliansen har sett till så att det är mer lönsamt att arbeta, och att det lönar sig att satsa på god utbildning och att få en högre lön, genom att man får behålla mer i plånboken, och har trots detta – eller egentligen tack vara detta – ökat landets totala skatteintäkter. Det beror bland annat på att vi har närmare en kvarts miljon mer människor i arbete nu än 2006, trots att Europa genomgått en av våt tids svåraste finanskriser.
 • Alliansen har sett till att ge tydliga besked hur man vill regera tillsammans, och i huvudsak genomfört sina vallöften eftersom man redan före valet berättat vad man vill åstadkomma.  Här står oppositionen mer spittrade och mer velande än någonsin, och går till val på att vara ”grisen i säcken”!

– – –

Det finns de som kallar Moderaterna för egoister. Det är knappast sant för oss som är aktiva för att försöka skapa en bättre värld för våra medmänniskor. En bättre värld för sig själv skapar man inte genom att bli politiker, med tanke på hur mycket tid det tar.

Man ska ha helt klart för sig att många av Moderaternas politiska företrädare,inklusive undertecknad, knappas engagerar sig politiskt för pengars skull, och knappast av egoistiska skäl! Om jag vore egoist så skulle jag strunta i att lägga en mängd timmar på att förbättra samhället utan i stället fokusera på att försöka driva upp en egen verksamhet eller något annat som har betydligt högre potential till att ge en god avlöning – och en lugnare fritid! Ja, folk har frågar mig varför jag egentligen engagerar mig. För att jag vill göra skillnad!

I min värld är man egoist om man sitter som ”gnällig” väljare och bara vill utkräva mer från andra för  sin egen skull, utan att själv bidra, och det är inte för deras skull jag är aktiv.

Man ska också ha helt klart för sig, att om Moderaterna vore egositer så skulle vi inte aktivt motverka varje form av rasism! Alla människor ska ha samma rättigheter tills de själva förbrukat sin rätt, och ingen ska dömas eller diskrimineras för sitt ursprung, sin tillhörighet eller sin religion. Men inget av detta ska heller ge en orättvis fördel för dessa. Det är en fortsatt utmaning som jag gärna bidrar till!

Det finns ett grundläggande skäl varför jag från början har den åsikt jag har:

Det ska löna sig att arbeta. Det ska löna sig att anstränga sig och det ska löna sig att försöka vara närande i stället för tärande. Om det inte är lönande så försämras det mesta för de flesta.

Det betyder inte att de som inte kan ska bli undanslagan, utan självklart hjälpta. Allt annat är en feltokning av väljare och ibland även utförande tjänstemän. Jag vill  hjälpa dem mest som behöver det mest, inte dem som skriker högst.

När jag började förstå politiken, för över 30 år sedan, blev jag uppriktigt rasande på alla som ”bidrog” till bidragssamhället och skattetrycket, och för mig var det orättvisa när arbete inte lönade sig. Jag vill inte tillbaka till bidragspolitiken, där skatter och bidrag är viktigare än arbete. Jag tror inte för ett ögonblick på att man ska kunna anställa alla in i offentlig sektor med allt högre skatter som följd, det är en ekonomi som aldrig kommer att gå ihop, och som aldrig har gått ihop någon stans i världen!

Jag tror på människans frihet, och rätt att själva välja.

Jag tror på möjligheternas land, som är det enda sättet att skapa en bra ekonomi och ett bättre liv för nästan alla människor.

Jag bryr mig om mina medmänniskor! Det är dom, och inte staten, som ska få styra sina liv.
Men då menar jag inte att man ska få göra som man vill. Tvärt om så ska vi förbättra rättssamhället, och se till att ont uppsåt aldrig lönar sig.
Jag pratar såklart om valfriheten, att själv få utforma sitt liv och få den ”belöning” man gör skäl för. Och  den rimliga hjälp man behöver, när man behöver den.

Därför är jag politiskt aktiv!

Därför brinner jag för att göra skillnad!

Därför är jag aktiv Moderat, i Nya Moderaterna, i Alliansen.

– – –

Till dig som valde att lägga en röst på mig i provvalet för Riksdag och Region, och sedan (också) i Kommun:
Tack för hjälpen!

Michael Nimstad