Kandidat i provvalet

Moderaterna i Västra Götaland genomför i dagarna ett provval. Vad är det, då?

Provvalt handlar inte om att välja parti, utan om att följa sina favoritföreträdare för Moderaterna. Alltså, oavsett hur det går för Moderaterna som parti, vilken/vilka företrädare skulle du helst se företräda partiet? Continue reading