Artiklar

Här tänker jag samla intressanta länkar och artiklar.

Mina artiklar är ett försök i att huvudsak vara sakling (och därmed möjligen inte jättekul). De handlar i huvudsak om den märkliga politik som till en början Vänsterpartiet slagit mynt av, om ”Inte till salu”. Retoriken anspelar på något som det egentligen inte handlar om (för det är inte någon som ska ”köpas”), utan om de som satsar i en branch som är viktig för oss alla ska får göra det på villkor som möjliggör en verksamhet.

– – –

”Allt du behöver vita inför valrörelsen”
2014-08-05

Klyschornas, plattitydernas och de löst grundade anklagelsernas tid – valrörelsen – börjar nu dra igång. Här är allt du behöver veta för att punktera de vanligaste påståendena

”Alliansens jobbpolitik fungerar inte”. Under alliansen har mer än en kvarts miljon jobb tillkommit i Sverige – trots global kris. Göran Perssons gamla ouppnåeliga sysselsättningsmål – att 80 procent i åldern 20-64 år skulle ha jobb – har alliansen uppfyllt sedan länge.”

www.svd.se/opinion/ledarsidan/valrorelsens-tio-stora-myter_3801594.svd

– – –

”Vinster är nödvändigt i välfärden”
2014-07-14

Svensk Näringslivs nya VD Carola Lemne har varit chef för det landstingsdriva Danderyds Sjukhus. Hon har också varit VD för Praktikertjänst (som ägs sina utövare som är läkare och tankläkare runt om i landet). I en sommarintervju ger hon en rimlig bild av väldfärdsdebatten, ett ämne hon är väl insatt i.

Välfärden är i fara. Om privata företag utestängs från vård och skola ­förlorar ­svenskarna sin valfrihet mellan olika ­alternativ”

–De som reagerar mot vinst­givande företag borde fråga sig om det är bättre att gå med förlust. Alla verksamheter måste ju bygga upp en finansiell buffert. Som tidigare sjukhuschef i offentlig sektor vet jag att det även där är nödvändigt att visa överskott, om man inte ska tvingas till en kortsiktig ­kostnadsjakt.”

www.dn.se/ekonomi/vinster-ar-nodvandigt-i-valfarden

– – –

När ”dikten” slår undan benen för verkligheten
2014-07-09

Återkommande upprepas lögner inom välförden för att inpränta en bild av sanningen som slår undan benen för den, enlit flera undersökningar, bästa välfärden vi har. Varför?

Jag är stolt att i all denna lögnretorik tydligt stå upp för den mångfald som förbättrat välfärden!

Valfrihetens belackare vet. De älskar att upprepa lögnen, trots att de vet att den inte stämmer. Vårdföretagarnas rapport ger som exempel när Kommunals ordförande Anneli Nordström i Dagens Samhälle (6/2013) erkände att hon mycket väl visste att blöjvägning är en allmän praktik men att det ju var ett så effektivt retoriskt grepp!”

www.sydsvenskan.se/opinion/hur-mycket-vager-en-logn

– – –

Äventyra inte den unika rätten att själv få välja skola
2014-06-22

Misstänksamhet, avundsjuka och bristfällig upplysning hotar den utveckling i skolan som är ett föredöme på flera sätt.

Vänsterpartiet går i täten och tar snart alla fyra vänsterpartier i hand på att slå undan benen och göra hundratusentals utan sin skola. De vill nämligen förbjuda det som i princip är ränta på investerat kapital, utan att förstå vad det innebär. Detta hotar att skicka Sverige tillbaka till tiden före alla välfärdsreformer.

”Vad händer om aktiebolag förbjuds verka i skolsektorn? Vad händer om 900 skolor med 160.000 elever inte får vara kvar?

Stiftelser kanske kan ta över några skolor men inte alla. Och det blir i så fall inte skolor för de många utan för speciella grupper. Den unika svenska modellen där alla har råd och rätt att välja och där framgångsrika skolidéer har en drivkraft att expandera kommer knappast att överleva.

Den diskussion vi fick efter det att Folksam med flera satte skolkoncernen JB i konkurs förra året var en västanfläkt jämfört med vad som väntar om Miljöpartiets och Vänsterpartiets idéer om att stänga ner den svenska friskolesektorn vinner gehör hos socialdemokratin.”

www.dn.se/debatt/aventyra-inte-den-unika-ratten-att-sjalv-fa-valja-skola

– – –

Kvinnor gynnas inte av rödgröna drömmar
2014-06-21

Välfärdens utveckling har under senare tid (läs: Alliansens tid) utvecklats till att bli så bra så folk börjar ta den som självklar. Ingen manifestera längre ”vård, skola, omsorg”, utan i dessa bra tider gror i stället idéer som närmast påminner om socialism. I världens mest jämlika land ser flera ojämlikheter mellan könen som det största bekymret, och vägen att uppnå jämlihet långt utanför de domäner som politiker råder över är genom att på socialistiskt vis ta bort all tänkbar valfrihet. Dessutom planeras reformer som får en sådan negativ inverkan på ekonomin så att finansiering av reformer urholkas, och i takt med det urholks också finansiering av vår välfärd och inte minst framtida pensioner.

”Den svenska jämställdheten vilar på två ben. Kvinnor har säkrat ett ekonomiskt oberoende genom en egen lön och ett socialt oberoende genom en utbyggd välfärdsstat.
Ingenstans i EU arbetar kvinnor i lika hög grad som i Sverige. Det är den framgångsmodellen som vi ska bygga vidare på – hårt arbete i kombination med en fungerande vård, skola och omsorg.
Vänsterutopier är det sista kvinnor behöver.”

www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/kvinnor-gynnas-inte-av-rodgrona-drommar

– – –

Det är inte företagen som väljer patienter
2014-05-17

”Jonas Sjöstedt, som gör anspråk på att bli minister i en eventuell ny regering efter höstens val, borde se till att ha bättre på fötterna än att gå ut och sprida en rad felaktigheter.”
Det skriver Håkan Tenelius, näringspolitisk chef för Vårdföretagarna.

”Det är inte företagensom väljer patienter, utan patienterna som väljer läkare och vårdcentral. Karolinska institutets utvärdering av Vårdval Stockholm har kommit fram till att vårdvalet, som har lett till etablerandet av många nya vårdcentraler, inte har missgynnat socioekonomiskt svagare grupper. Alla grupper har fått mer vård för samma pengar.”

”De fyra vänsterpartisterna påstår att 9 miljarder kronor ”försvinner i vinst” från välfärden…
…Den riktiga siffran för vård- och omsorgsföretagen är 3,1 miljarder kronor i vinst efter skatt för 2012. Samtidigt återinvesterades 2,9 miljarder kronor. Dessutom betalades 1,6 miljarder kronor i skatt, pengar som går direkt tillbaka in i statskassan och kan användas till mer vård eller omsorg.”

www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/det-ar-inte-foretagensom-valjer-patienter/

– – –

Privat driven vård ska inte smutskastas
2014-05-15

”Det finns inte belägg för att konsekvent smutskasta privat driven vård. Vårt land har under åtta år med alliansen blivit världens bästa att åldras i. När ska Sjöstedt erkänna detta?”

www.svd.se/opinion/brannpunkt/privat-driven-vard-ska-inte-smutskastas_3557036.svd

– – –

Åtta faror med en S-seger i valet
2014-05-03

Anna Dahlberg har skrivit en övergripande konsekvensbeskrivning av vad en S-seger i september 2014 ser ut att resultera i. Välskrivet, kortfattat och tydligt.

”Det är inte krogmomsen och arbetsgivaravgiften för unga som utgör hoten vid en socialdemokratisk comeback i Rosenbad. De verkliga orosmolnen är några helt andra.”

expressen.se/ledare/anna-dahlberg/atta-faror-med-en-s-seger-i-valet

– – –

Välfärden behöver vinstintresset
2014-04-07

”Fler borde fråga förbudsivrarna hur de vill organisera vård, skola och omsorg. Ska alla skolor bli kommunala? Gäller det även Tyska skolan, grundad 1612, Judiska skolan och Estniska skolan? Om bara ideella organisationer ska få driva privata skolor, hur ska investeringar i skolor då gå till? Vem ska betala? Kommunen? Och menar man allvar med att vi ska tillbaka till ett vårdsystem där landsting och kommuner driver allt? Har man glömt hur trötta svenskarna var på sina vårdkolosser, köer och på att patienten alltid stod med mössan i hand?”

www.di.se/artiklar/2014/4/7/ledare-valfarden-behover-vinstintresset 

– – –

Höjda marginalskatter ökar inte resurserna till skolan
2014-04-06

”Skatter används för att styra konsumtionen av till exempel energi och alkohol. I dessa sammanhang finns en utpräglad tro på sambandet mellan pris och konsumtion. Vi finner det märkligt att motsvarande samband i det närmaste negligeras för förhållandet mellan arbetstid och avkastningen per arbetad timme. I själva verket finns ingen konstant lönesumma som kan beskattas godtyckligt. Lönesumman beror till stor del på hur beskattningen ser ut.”

www.dn.se/debatt/hojda-marginalskatter-okar-inte-resurserna-till-skolan

– – –

Det är de med minst lön som tjänar mest på jobbskatteavdraget!
2013-05-28

”Politiken har således en anmärkningsvärd fördelningspolitisk precision när beteendeeffekterna via ökat arbetsutbud är beaktade; de största inkomstökningarna äger rum hos dem som har allra lägst inkomst.”

– Citat ur Finanspolitiska rådets årliga rapport 2013

politikfakta.se/2013/05/de-med-lagst-lon-tjanar-mest-pa-jobbskatteavdraget

– – –

LÄNKAR

www.merkunskap.nu

allabehovs.se