Hur många gånger…

Hur många gånger ska man behöva försklara för att en socialdemokrat ska förstå?

I kvällens SVT Agenda debatterade Anders Borg mot ”Magdan” Andersson. Efter detta kom jag i en Twitterdiskussion med den socialdemokratiska riksdagsledamoten Meeri Wasberg (@wasme). Hon är en av många som har länkat ut en bild om att Alliansen har vänt ”Göran Perssons överskott på 65 Md kr till ett underskott på 87 Md” och det är naturligtvis med en anklagan mot Alliansen.

Denna bild har för mig sitt ursprung i en riksdagsdebatt i januari i år där Mikael Dammberg försökte framställa det som att Moderaterna har raserat ekonomin genom att har orsakat ett ”kraftigt underskott i budgeten”. Jag kallade det för svartmålning. Varför?

Jo, till en början så är det naturligt med underskott efter en finanskris och lågkonjunktur, och det vet även deras egna ekonomer:
http://www.svt.se/nyheter/val2014/budgetkritik-fran-s-far-intern-kritik

Sveriges ekonomi är inte raserad, det är tvärt om bedömt som världens bästa ekonomier av engeska PWC (oljeländer oräknat):
http://www.expressen.se/ekonomi/sverige-i-topp—bast-av-varldens-ekonomier

Till detta kan man också lägga att Anders Borg själv tidigare fått utnämnelser som Europas bästa finansminister:
http://www.svd.se/naringsliv/borg-korad-till-baste-finansminister_6655396.svd

Bara dessa bilder gör det ganska tydligt att om man försöker använda argumenten om budgetunderskotten från den här perioden som något negativ så väljer man avsiktigt bort en del av sanningen för att ge en svart bild av Alliansens och Anders Borg ekonomi. Varför gör man det? Ja, det är uppebart av skälet att försöka misskreditera regeringen i stället för att själva ge klara besked om hur man i stället tycker att landet ska regeras (den frågan förblir obesvarad till efter valet).

Men gör inte båda det då? Ja och nej. Båda ”sidor” (om det nu finns en oppositionssida, för det spretea och enar sig inte) kritiserar naturligtvis motståndaren. Men det är en osaklig svartmålning när man tar ut fakta och negligerar omständigheterna för att smutskasta den ekonomi som Alliansen har skött bättre än än de flesta i Europa och i synnerhet bättre än alla socialistiska länder.

Så Meeri Wasberg, du har frågat flera gånger och fått samma svar: Att du visar en bild som jämför överskottet 2006 (vid högkonjunktur) med underskottet 2014 (efter finanskris och lågkonjunktur) som ett politiskt inlägg i Twitter men utelämnar eller bortser från omständigheter eller jämförelser med andra (som då visar en helt annan bild) blir så klart en svartmålande bild.

Jag förstår faktiskt inte varför det är svårt att förstå.

 

6 kommentarer för “Hur många gånger…

 1. Fakta är fakta, vilket du också i viss mån ger accept för. I den tweet som du kände dig nödgad att kommentera (inte med ett eget inlägg utan med en av dig okommenterad länk till en artikel SVT) fick bilden helt enkelt styrka mitt påstående om att Borg skulle vara ”skaparen av ett rejält underskott”. Tyckte helt enkelt att det var rimligt att jag visade att jag kunde styrka detta påstående. Allt för att den som läste detta skulle kunna göra sin egen värdering. Hur denna tweet skulle kunna kvala in som svartmålning är därför fortfarande obegripligt. Att ni inte gillar dessa fakta förstår jag, men att reflexmässigt ropa ”svartmålning” är faktiskt en aning (ursäkta uttrycket) patetiskt. Tja, det framgår med all önskvärd tydlighet att du fortfarande är av den uppfattningen. Jag antar därför att du inte delar Anders Borgs sätt att försöka skrämmas med Magdalena Andersson, då det i enlighet med ditt sätt att resonera borde vara en svartmålning. Det var dock en fråga som du tidigare inte ville svara på, vi får se om du återkommer om detta.

 2. Meeri, nu tycker jag att era argument är överrepresenterade av selektiva fakta eller statistik som alltså är plockade ur sitt sammanhang och därmed används på ett sätt som styrker tesen att man kan ”bevisa” vad som helst med statistik. Jag kan förstå er av skälet att det är lättare att kommunicera och göra retorik av ”one-liners”, men det blir ju i sitt sammanhang ofta osakligt och missvisande. Så bli det även med din ursprungstweet med bilden och påståendet att Anders Borg är ”skaparen av ett regält underskott”, som alltså var din svartmålning.

  Ursäkta, med vilket skulle han ”skrämmas”? Du menar påståendet om över 40 Md i ofinasierade förslag? Han sa också att det är summan av förslagen från vänsterpartierna och att förslagen ska förhandlas efter valet, då (vilket ingen missat) att de/ni inte vill samarbeta. Var det fel?

  Ni kommer ju inte heller förbi att ni måste ”jämka” er med andra oppositionspartier. Det räcker inte att vara största parti, om ni inte skulle få över 50 % själv. Magdalena upprepade sedan samma påstående om överskottsmålet som hon själv inte ställer sig bakom och inte heller förklarar hur alla löften ska finansieras.

  Tack för samtalet.

 3. Jag tror inte att jag är ensam om att tycka att 87 miljarder i underskott är en rejäl mängd pengar, även om vi har befunnit oss i en lågkonjunktur till följd av den ekonomiska krisen (vilket troligen igen annan heller har missat, utan att för den skull ta fram en graf för det). Dessutom har vi ju inte heller talat om vad detta underskott har finansierat, men då kanske det skulle kallas att ”svartmåla” igen…

  Socialdemokraterna har flera gånger (de flesta faktiskt) regerat i minoritet, samarbete är med andra inget nytt. Att ni inte insett styrkan i att söka breda majoriteter säger något om era ideologiska skygglappar. Dessutom har vi också tidigare fått städa upp i statens finanser, vilket gör de lite löjligt när Borg med spelad oro försöker få det att framstå som att vi inte skulle varken kunna eller vilja ha ordning och reda i statens finanser.

  Det är sant att komplicerade politiska sammanhang inte alltid kommer till sin rätt på 140 tecken, men oaktat det är fakta fortfarande fakta. Det du nu skriver om just min tweet hade dock kunnat få plats och kanske hade jag då nöjt mig med att konstatera att du har rätt till din åsikt precis som jag till min. Men då din ansträngning endast räckte till att vidarebefordra en artikel utan kommentar, måste jag ju fråga vad du menade med det och sen kom du inte riktigt till skott.

  87 miljarder pengar är rejält mycket pengar och att de ”saknas” i statsbudgeten gör inte saken bättre.

  Tackar för ett klargörande samtal som leder mig till slutsatsen att det är ”svartmålning” när oppositionen visar fakta på vad som hänt se senaste åtta åren och sanning när regeringen ”ser” i kristallkulan vad som kommer att hända efter valet i höst.

 4. Det var ju en märklig tolkning av sanningen. Det framstår uppenbart att det finns en egen sanning för socialdemokrater…

  Vi har inte samma uppfattning om ordning i finanserna, även om jag såg att Göran Persson tvingades städa i finanserna på sin tid.

  Eftersom du har synpunkt på underskottet som proffesorn och nationalekonominestorn Assar Lindbeck säger är ovanligt lågt så måste jag fråga: hur tycker du att det borde se ut efter finanskris och lågkonjunktur? Vad vore rimligt?
  Kommentera helst med jämförelse av artikeln med Assar Lindbeck.

 5. Tolkning av sanningen?
  Skulle vara intressant att veta vilken din uppfattning om ”ordning i finanserna” är, ett stort budgetunderskott till följd av ideologiskt betingade och ineffektiva skattesänkningar borde inte rimligtvis kvala in. Det är ju som att låna pengar för att dryga ut hushållskassan för de löpande utgifterna månad efter månad vilket var och en förstår kan ta en ende med förskräckelse.
  Diskussionen om hur stort eller litet budgetunderskott som är rimligt att ha vid olika tidpunkter, kan förvisso vara intressant, men inte i relation till den ursprungliga frågeställningen som handlade om att ett överskott förvandlats till ett underskott, vilket är ett faktum (som du inte heller har förnekat).

 6. Det är ju märkligt hur du som ändå är riksdagspolitiker försöker vrida på förutsättningarna. Det finns inget som tyder på att du ens läst Assar Lindbäcks uttalande här.

  Har vi bland Europas lägsta underskott efter lågkonjunkturen är det bra!
  Har vi bland Europas bättre utveckling av folk i arbeten så är det bra!
  Är vi det enda land i Euorpa som har minskat statsskulden (per BNP) så är det naturligtvis bra!
  Är vi bedömt som landet med bästa ekonomin av PWC i UK så är det absolut bättre än alla alternativ!
  Er syn på ”ordnad ekonomi” har vi provat det tidigare. Det gick sådär, för att uttrycka sig milt.

  Vad är det fär ineffektivt med skattesänkningar? Det är den enskilt bästa jobbskapande åtgärden. Det är uppenbart att du inte har någon som helst nationalekonomisk förståelse för att lägre skatter leder till större skattebas, fler arbetade timmar, och att högre skatter på arbete (i synnerhet med högre bidrag) leder till mindre vilja att arbeta flera timmar, mindre skattebas, högre grad av utflyttning av kapital – och så vidare.

  Du försöker med en tonårings förmåga till ordklyveri ducka för dessa grundläggande faktum. Det är knappst så man uppvisar regeringsduglighet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *