Fakta bakom påhittade argument!

Jag är uppriktigt trött på socialdemokraternas vilseledande retorik.

Alliansen försöker beskriva vad som åstadkommits och vilken politik som gör det bättre för Sverige och svenskarna. Varför har då oppositionen större framgångar, när det enda man åstadkommer är ”slirande med sanningar” och en verklighetsfrämmande retorik.

När sanningen inte räcker för förbättringar så kommer man med retorik som att Sverige har en ”skenande arbetslöshet” och en ”stegrande stadsskuld”. Det är inte en korrekt beskrivning i något av fallen. Och det är inte mina påhitt, just dessa ord uttrycktes av en i kommunens ledande socialdemokrater senast idag. Är det denna verklighet de värvar väljare med? Ja, det stämmer väl med det som SvD konstaterade 2004, att med mer pålästa väljare hade vi haft ett regeringsskifte redan 2002. Källa: SvD.

Vad säger siffrorna om argumenten?

Arbetslösheten var skenande i Sverige, liksom i hela Europa, när finanskrisen drabbade oss, främst 2008. 2009-2010 var vår arbetslöshet på topp och har sedan totalkt sett sjunkit, och detta trots att vi i Sverige sedan 2006 slutat att automatiskt förtidspesnionera folk ur arbetslösheten.

Läs mer om Arbetsloshet

Läs mer om Sysselsattning

De förtidspensionerade var 2006 cirka 550 tusen, och är idag drygt 370 tusen. Att förtidspensionera folk är inte att hjälpa folk ur en arbetslöshet. Här har vi naturligtvis en del av orsaken att vi också har fler i arbetsmarknaden, men så har vi också över 200 tusen mer i jobb.

Läs mer om Fortidspensionerade

Stadsskulden i Sverige är lägre än den var år 2000. Om man ska hitta någon ”stegring” i stadsskulden så får man titta på korta, momentana ögonblick. Eller så ska man jämföra med decenier tillbaka, för man kan säga att stadsskulden var stegrande för 20 år sedan. Hur relevant är det idag?

Läs mer om Statsskulden

 —

Utöver ovanstående påståenden som jag här bemött ovan näms vilseledande också i olika sammanhang att ”skattesänkningarna har raserad välfärden”.

Skattesänkningarna i Sverige har stimulerat jobb och ekonomi och lett till ökade skatteintäkter, och därmed bättre förutsättnigar att stimulera välfärden. Motsatsen, dvs att återigen straffbeskattaskatta på arbete, dvs höja skatten på arbete får naturligtvis motsatt effekt.

Varför skulle annars Sveriges totala skatteintäkter ha ökat från 2006 då den var 1422 miljarder till 2012 då den var 1570 miljarder?

Läs mer om Skatteintakter
Se speciellt den Excel som visar statistiken från 2006 och framåt längst ner på sidan.

Välfärden styrs i stor del av landstingen och där finns olika politiska styren, och en del av välfärden, t.ex. skolor och utbildning,  styrs av kommunerna som också har olika politiska styren.

Mer påtagligt har bl.a. följande hänt:

Lagen om valfrihet (LOV) infördes 2009, och har ökat valfrihet, tillgänglighet och kortat körer. I förra valet (2010) använde S den amerikanska sjukförsäkringsmodellen som skrämselretorik (bl.a. med hjälp av Stellan Skarsgård). Ingen i Sverige vill ha den amerikanska modellen. En svaghet i LOV är att det är fortfarande frivilligt för kommunerna att tillämpa LOV. Den valfriheten ska i stället ligga på medborgarna. S-styrda kommuner ska inte få hindra LOV!

Läs mer om Vård och omsorg i privat regi

Vi har också många fler vårdcentraler idag, varav flera är privata, och vi har många fler apotik idag, med olika drivare. Allt detta har gett högre tillgänglighet för de allra flesta. Jag tror inte någon har missat denna ökning av utbud.

 —

Jag föredrar att använda sanning baserad på fakta, logik och kunskap i mitt kampanjarbete!

Vilken sanning vill du höra innan du röstar i september 2014?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *