Alla människors rätt till lika värde

Alla människor har rätt till lika värde. Detta uttryck har gjorts till en slogan hos flera socialdemokrater, som ett motiv att man är socialdemokrat. Men en sådan ”floskel” får inte mig att vilja bli socialdemokrat.

Det låter ju ändå själklart, men det är det inte för alla. Att Sverigedemokraterna svårligen delar den värderingen är uppenbart. I mitt perspektiv ser inte den yttersta vänstern det heller, då man man planerar att straffbeskatta de strävsamma och belöna de försoffade. (Det är naturligtvis tillspetsat, och inte hela bilden, men ändå.)

För mig är det uppenbart alla människor ska värderas efter sitt uppsåt och sina handlingar.

Continue reading

Fakta bakom påhittade argument!

Jag är uppriktigt trött på socialdemokraternas vilseledande retorik.

Alliansen försöker beskriva vad som åstadkommits och vilken politik som gör det bättre för Sverige och svenskarna. Varför har då oppositionen större framgångar, när det enda man åstadkommer är ”slirande med sanningar” och en verklighetsfrämmande retorik.

Continue reading

Kandidat i provvalet

Moderaterna i Västra Götaland genomför i dagarna ett provval. Vad är det, då?

Provvalt handlar inte om att välja parti, utan om att följa sina favoritföreträdare för Moderaterna. Alltså, oavsett hur det går för Moderaterna som parti, vilken/vilka företrädare skulle du helst se företräda partiet? Continue reading